Friday, March 19, 2010

Terima kasih ARC PAS MELAKA

Sekarang ini rombongan ARC PAS Terengganu telah dibawa untuk mengelilingi Bandar Raya Bersejarah dan mencari kesan-kesan sejarah yang ada di Negeri Melaka. Mungkin jika di Terengganu, banyak masjid-masjid yang ada tapi kurang jemaahnya kecuali di Masjid yang diuruskan oleh Parti Islam. disebabkan itulah Parti Sikuler tidak lawak mentadbir masjid, apatah lagi NEGARA. Dalam rombongan ini, diantara yang pergi, kebanyakkannya ketua-ketua Pemuda Cawangan. Harap mereka bawa balik berita tentang suasana, semnagat dan penerimaan Masyarakat disana dengan Islam. Kurang-kurang kita ada perkara yang baik, boleh kita bawa balik yang cuba laksanakan dinegeri kita.

Saya difahamkan oleh rombongan yang PAS Melaka banyak membantu dari segi penginapan, makanan dan pemandu arah tuju. Pagi ini ARC Melaka mewakili wakil nya telah membaca sahabat ARC Terengganu untuk ronda-ronda sekitar Bandar Melaka. Semoga ukhuwwah diantara kita akan berkekalandan mendapatkeredhaan Allah S.W.A...Amin

No comments: